خدایا آرامشی بده به دلهای لرزان

 

... لرزان از ظلم ظالم

 

لرزان از لرزش زمین

 

لرزان از لغزش و گناه

 

لرزان از شوق دیدار ...

 

ای آرامش بخش دل های بی قرار

 

 

                  الماس

                                 

الماس حاصل فشار بیش از حد است.فشار کمتر بلور و کمتر از آن زغال سنگ را پدید می آورد .

 

اگر باز هم فشار کم شود حاصل چیزی جز سنگواره برگ ها یا زنگار ساده نخواهد بود.

 

خدا هی بهمون فشار میاره تا بلکه الماس بشیم ولی بعضی از ما ها کم میاریم و ناشکری میکنیم

 مهتاب

               

تو قادری که به شب پنجه در زنی ،مهتاب

 

تو که الهه نوری و رب روزنی ،مهتاب

 

به نیمه شب که گلستان به خواب سبزه رود

 

تو همقطار لاله و همراه سوسنی، مهتاب

 

خدا به نور تو نرمی دهد دل شب را

 

تو رمز پنجه داوود و رقص آهنی، مهتاب

 

در آن شبی که سروهای سهی ،خاک بالینند

 

کفن برای شهیدان میهنی، مهتاب

 

به نیمه شب که شهابی خراش داد روی تورا

 

تو شرحه شرحه دلی، پاک دامنی، مهتاب

 

رقیم نیمه شبی گفت در ستاره بارش راز

 

من از توام و  تو ... هم از منی، مهتاب

 

 

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید